martes, 1 de xullo de 2014

Curso de informática básica para adultos


Este mes de Xullo tedes a oportunidade de participar no curso "Informática básica para adultos" que terá lugar na Biblioteca. Temos 10 prazas dispoñibles e terá lugar os luns, martes e mércores (podédes ver a datas exactas máis abaixo). O contido do curso será o seguinte:

1. Conceptos e nocións básicas
- Principais compoñentes dun equipo informático : hardware, software
- Escritorio de Windows: configuración e elementos
- Rato: utilidades do botón dereito e esquerdo
- Teclado: teclas básicas e atallos
- Funcións básicas: creación de carpetas, apertura de programas, ventas e menús
- Elementos externos: impresora, lector de cds, usb, etc.

2. Procesador de textos
- Barra de ferramentas, elementos básicos
- Configuración da páxina
- Modificación de textos: copiar, pegar, eliminar, xustificar, etc.
- Fontes: tamaño, grosa, cursiva, subliñado, etc.
- Inserir imaxes, táboas, cadros de texto e outros elementos

3. Internet
- Conceptos básicos: que é internet, os virus, etc.
- Buscadores máis importantes e o seu uso
- Correo electrónico
- Redes sociais
- Outras páxinas: foros, blogs, etc.

Datas: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de Xullo
Horario: de 11:30 a 12: 30 h.
Lugar: Sala multiusos

Para participar é necesario inscribirse na oficina de Administración da Biblioteca.

Agardamos as vosas solicitudes!!


Ningún comentario: