xoves, 27 de marzo de 2014

En la orilla, de Rafael Chirbes

O achado dun cadáver no pantano de Olba pon en marcha a narración. O seu protagonista, Esteban, viuse obrigado a pechar a carpintaría da que era dono, deixando no paro aos que traballaban para el. Mentres se encarga de coidar o seu pai enfermo en fase terminal, Esteban indaga nos motivos dunha ruína que asume no seu dobre papel de vítima e de verdugo, e entre cuxos entullos encontramos os valores que rexeron unha sociedade, un mundo e un tempo.

A novela obríganos a mirar cara a ese espazo lamacento que sempre estivo aí, aínda que durante anos ninguén parecía estar disposto a asumilo, á vez lugar de uso e abismo onde se ocultaron delitos e se lavaron conciencias privadas e públicas. Herdeiro da mellor tradición do realismo, o estilo de "En la orilla" sostense por unha linguaxe directa e un ton obsesivo que atrapa o lector dende a primeira liña volvendo o cómplice.

Podes atopalo na biblioteca có rótulo: N CHI enl vida cotiáNingún comentario: