xoves, 1 de agosto de 2013

Na sala de audiovisuais... En la casa

Un profesor de literatura francesa, desalentado e enfastiado polas insulsas e torpes redaccións dos seus novos alumnos, descobre entusiasmado que, pola contra, o rapaz que se sinta ao fondo da clase, mostra nos seus traballos un agudo e sutil sentido da observación.

Este rapaz, que se sente estrañamente fascinado pola familia dun dos seus compañeiros, escribirá, animado polo profesor, unha especie de novela sobre esa familia (e tamén sobre o profesor), na que é difícil distinguir entre realidade e ficción.

Podes atopala na sala de audiovisuais có rótulo: DRAMA ENL novedades


(fuente: FilmAffinity)

Ningún comentario: